We zijn verhuisd.


Ambtenaren kunnen de handleiding boekhoudregels en het repertorium rechtspersonen bereiken op de volgende url’s:
http://handleidingboekhoudregels.vonet.be/
http://repertorium.vonet.be/
Het vertrouwelijk gedeelte van het repertorium rechtspersonen kan geconsulteerd worden via de knop “aanmelden” waarna men zich moet autoriseren.

Derden kunnen pas na autorisatie de handleiding boekhoudregels en het repertorium rechtspersonen bereiken op de volgende url’s:
https://handleidingboekhoudregels.vlaanderen.be/
https://repertorium.vlaanderen.be/
Het vertrouwelijk gedeelte is onmiddellijk te consulteren aangezien men reeds aangemeld is.

Voor alle vragen m.b.t. de toegang kunt u zich wenden tot permanentdossier@fb.vlaanderen.be